قوانین و مقررات


شرایط و ضوابط وبسایت کافه طب
برای عضویت در کافه طب پزشکان باید شماره نظام پزشکی داشته باشند.
پزشکانی که چند تخصص مختلف دارند باید تخصصی که با آن فعالیت دارند در سایت وارد کنند.
عکس پروفایلی پزشکان باید پرسنلی و در اندازه مشخص شده باشد.
مقالات ارسال شده پزشکان باید با ذکر منبع باشد.
اطلاعات تماس پزشکان باید تکمیل شده باشد.
رفع مسئولیت:
کافه طب برای مطالب پزشکی ارسال شده و صحت آنها هیچ مسئولیتی ندارد.
کافه طب هیچ تضمینی برای درست پاسخ دادن پزشک به سوالات کاربران ندارد.