حمید مظفری

دکتر حمید مظفری

تخصص : دندان پزشک

www.drhamidmozafari.ir

آدرس : مشهد بلوار وکیل اباد- حاشیه بلوار جلال ال احمد(ایرج میرزا) بین 12و14 پ54 طبقه اول

دانلود اپلیکیشن مشاهده وبسایت

عنوان مقاله :عاقل و دانا

عاقل و دانا

عاقل و دانا 1- آدم عاقل، فرصت نیک را به بخت نیک مبدل می سازد.(ضرب المثل یونانی) 2- آدم عاقل، فقط یکبار فریب می خورد.( ضرب المثل فنلاندی) 3- آدم عاقل، کسی که حرف زیاد دارد بزند، ولی ساکت می ماند.( ضرب المثل کره ای) 4- آدم عاقل،فقط روزهای طلایی را می شمارد.( ضرب المثل اسلواکی) 5- آدم عاقل، دارای گوشهای تیز ، و زبان کوتاه است.( ضرب المثل آلمانی) 6- آدم عاقل، می داند در هر کاری کجا ترمز کند.( ضرب المثل فرانسوی) 7- دانا گوشت می خورد ، نادان چغندر.( ضرب المثل ایرانی) 8- دانا داند و پرسد، نادان نداند و نپرسد.( ضرب المثل ایرانی) 9- خاموشی، گل خردمندی است.( ضرب المثل ژاپنی) 10- درخت پربار سنگ می خورد.( ضرب المثل ایرانی)