دکتر

تخصص : رازها و نیازها

آدرس :

دانلود اپلیکیشن مشاهده وبسایت

عنوان مقاله :کلام نغز۹

کلام نغز۹

همیشه به یاد داشته باشید ما در زندگی، وقتی که خوبیم و وقتی که خوش بینیم و وقتی که اطمینان میکنیم آسیب هم میبینیم، ولی زندگی درستش همین است. من باید راه بروم، باید بدَوَم، باید فوتبال بازی کنم و زمین بخورم و حتی پایم هم بشکند، نه اینکه از ترس شکستن پا و زمین خوردن در خانه زمینگیر شوم و در خانه بنشینم. من هرگز چنین زندگی ای را نمیخواهم چون این نوع زندگی با انسان سازگاری ندارد.